دانش و فناوری

عکاسی با چشمک

این دوربین که سازنده از آن به‌عنوان «کوچک‌ترین و سریع‌ترین دوربین دنیا»...