از رفتار مورچه‌ها می‌توانیم چهار درس مهم بگیریم

 

از رفتار مورچه‌ها می‌توانیم چهار درس مهم بگیریم :
1. مورچه‌ها هیچوقت تسلیم نمی شوند.
2. مورچه‌ها همه تابستان به فکر زمستان هستند.
3. مورچه‌ها همه زمستان به فکر تابستان هستند. وقتی با سرمای طاقت‌فرسای زمستان مواجه می‌شوند، همیشه به خودشان یادآور می‌شوند که این همیشگی نخواهد بود و بالاخره تابستان فرا می‌رسد. و با اولین اشعه های خورشید تابستان، مورچه‌ها بیرون می‌آیند و آماده کار و تلاش و تفریح هستند. وقتی ناراحت و افسرده هستید و وقتی تصور می‌کنید مشکلات تمامی ندارند، خوب است که به خودتان یادآور شوید که این نیز می‌گذرد. اوقات خوش فرا می‌رسد و خیلی مهم است که همیشه رویکری مثبت به زندگی داشته باشید.
4. مورچه‌ها هرچه از توانشان برمی‌آید را انجام می‌دهند. پس:

هرگز تسلیم نشو
1) عقب نکشید.
2) به فکر آینده باشید.
3) مثبت‌اندیش باشید.
4) تا منتهای توان خود تلاش کنید.

کلید واژه ها
موفقیت کارآفرینی
پست قبلی

حجم صفحه اول سایت

پست بعدی

قانون پارکینسون

 

در همین رابطه بخوانید :