فروش و مذاکره

اصول فروش و مذاکره (قسمت هشتم)

همانطور که در 7 قسمت گذشته همراه ما بودید، بحث پیرامون اصول فروش و مذاکره را تا استراتژی های مذاکره پیش بردیم . در این قسمت میخواه...

اصول فروش و مذاکره (قسمت دوم)

در ادامه سلسله مباحث فروش و مذاکره به ایستگاه دوم رسیدیم. در این مطلب سعی داریم فلسفله بازاریابی، فلسفه های تولید، محصول، بازار...